Něvské maškarády


Vykastrované:


Angie Vanavara

(Kočka)

Narozena: 15. 4 . 2019 (Slovensko)

Barva: Seal tabby point (NEM n 21)

Otec: Komilfo Jeremy DVM

Matka: Neva Angels Nothin'But Love

Zvezdochka Nevskaja Radost

(Kočka)

Narozena: 19. 9 2019 (Rusko)

Barva: Seal tabby point (NEM n 21)

Otec: Q-Prijan Nevskaja Radost

Matka: Gich. Gerda Nevskaja Radost

Kapitosha Solntsa Korona

(Kocour)

Date of birth: 26. 4. 2019 (Rusko)

Barva: Blue tabby point (NEM a 21)

Otec: W. Ch Mikael Talisman Udachi

Matka: Gich. Lukeriya Nevskaja Radost